Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ REGULARITY 2012

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα του Πρωταθλήματος  ιστορικών αυτοκινήτων regularity


ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ REGULARITY

1.   31     Μαρτίου- 1 Απριλίου   4ο ΜOUNTAIN RALLY            M.R.O.E.      συντ.1
2.   4         Μαΐου                 11ο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ (Α΄ημέρα)Ε.Λ.Π.Α.      συντ.1
3.   5 – 6   Μαΐου            11ο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ (Β΄+Γ΄ημέρα)Ε.Λ.Π.Α.   συντ.1
4.     1        Ιουλίου              6ο ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ  ΡΑΛΛΥ         ΤRIUMPH CLUB      συντ.1
5.   15-16   Σεπτεμβρίου      6ο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΡΑΛΛΥ      ΑΟΛΑΠ        συντ.1
6.   6-7       Οκτωβρίου      4ο CLASSIC TOUR          HELLENIC LANCIA CLUB   συντ.1
7.   3-4       Νοεμβρίου      8ο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΡΑΛΛΥ      Ε.Λ.Π.Α.      συντ.1
8.   17-18    Νοεμβρίου      2ο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΛΑΔΙΟ ΡΑΛΛΥ         START LINE      συντ.1


Για να απονεμηθούν οι τίτλοι πρέπει να γίνουν και να μετρήσουν τουλάχιστον έξη (6) από τους παραπάνω οκτω (8) αγώνες.
Για κάθε αγωνιζόμενο θα υπολογισθούν κατά μέγιστο έπτα (7) από τους παραπάνω οκτω (8) αγώνες που θα του εξασφαλίζουν το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών.
Για το Πρωτάθλημα Regularity Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων, γίνονται δεκτά Ιστορικά αυτοκίνητα των περιόδων (κατηγοριών) B έως και I από 1.1.1905 μέχρι 31.12.1981, που αναφέρονται στην παράγραφο 3.2 του Παραρτήματος Κ 2012 και πρέπει να έχουν δελτίο ταυτότητας ιστορικού οχήματος.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε ασφάλτινες διαδρομές, με ανώτατη μεση ωριαια ταχύτητα 50 χμω.
Για να ληφθεί βαθμολογικά υπόψη ένας αγώνας ισχύουν όσα αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6 της παρούσας Προκήρυξης.
Επιπλέον βαθμοί απονέμονται (μόνο για την βαθμολογία του πρωταθλήματος) σε όλους τους τερματίσαντες ανάλογα με την Περίοδο: Πέντε (5) βαθμοί στα πληρώματα με αυτοκίνητο Περιόδου Β, τέσσερις (4) βαθμοί στα πληρώματα με αυτοκίνητο Περιόδου C, τρεις (3) βαθμοί στα πληρώματα με αυτοκίνητο Περιόδου D , δύο (2) βαθμοί στα πληρώματα με αυτοκίνητο Περιόδου Ε & ένας (1) βαθμός στα πληρώματα με αυτοκίνητο Περιόδου F κυβισμού έως 1600 cc.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου