Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

Έρευνα για τα Ιστορικά Οχήματα

Η Διεθνής Ομοσπονδία Παλαιών Αυτοκινήτων-ΔΟΠΑ (Fédération Internationale des VéhiculesAnciens-FIVA) ανακοινώνει την δεύτερη Πανευρωπαϊκή ‘Κοινονικοικονομική Έρευνα 2014’ σε σχέση με τα Ιστορικά Οχήματα-Ι.Ο., που θα ξεκινήσει να υλοποιείται φέτος την Άνοιξη. Ως επανάληψη  μιας παρόμοιας έρευνας που διεξήχθει την περίοδο 2005/2006. Οι οργανισμοί-μέλη της FIVA από 15 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ζητήσουν από τους ιδιοκτήτες Ι.Ο. κάθε τύπου να συμμετάσχουν στη διαδικτυακή Έρευνα και να καταθέσουν στοιχεία σχετικά με ένα μεγάλο εύρος θεμάτων του κλάδου των Ι.Ο. Αντίστοιχα θα ζητηθούν στοιχεία από Σωματεία/Λέσχες-μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου & Μοτοσικλέτας-Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ, καθώς και από επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των Ι.Ο.

Η FIVA συνεργάζεται με την Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ, η οποία είναι η αποκλειστική εκπρόσωπος της (ANF) για την Ελλάδα και αντίστοιχα με τις Ελληνικές Λέσχες και Σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας. Τόσο η FIVA, όσο και η Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ προτρέπουν όλους τους οπαδούς των Ι.Ο., ενεργά ναυποστηρίξουν την προσπάθεια, συμμετέχοντας μαζικά στην Έρευνα. Προκειμένου οι ιδιοκτήτες Ι.Ο. (χρονολογίας άνω των 30 ετών), ή ιδιοκτήτες των λεγομένων Youngtimers(χρονολογιών μεταξύ 25 και 30 ετών) να συμπληρώσουν την Έρευνα, θα πρέπει να επισκεφτούν την ειδική ιστοσελίδα στη διεύθυνσηhttp://online.gfk.com/fiva-survey-gr ή στις αντίστοιχες ιστοσελίδες της Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ(www.filpafederation.grκαι των άλλων Σωματείων-Λεσχών.Η πρόσβαση θα είναι εφικτή από την 26η Μαρτίου έως την 2α Ιουνίου 2014. Η FIVΑ και η Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ συνεργάζονται μεμια από τις μεγαλύτερες διεθνώς εταιρίες ερευνών, την GfKΤο γεγονός αυτό εξασφαλίζει ότι όλες οι απαντήσεις παραμένουν ανώνυμες και ότι τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων τυγχάνουν απόλυτης προστασίας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Τα στοιχεία που θα εξαχθούν από την Έρευνα Πανευρωπαϊκά, θα αποτελέσουν καύσιμο για τις ανάγκες της FIVAπροκειμένου να συνεχίσει επιτυχώς το έργο της μέσα και έξω από τις Βρυξέλλες. Η Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ, επίσης χρειάζεται τα αντίστοιχα στοιχεία προκειμένου να μεσολαβεί με τις αρμόδιες αρχές και να πετυχαίνει την προαγωγή των θέσεων και των ουσιωδών θεμάτων του κλάδου των Ι.Ο. στη χώρα μας.  Η Έρευνα έχει στόχο να συλλέξει στοιχεία από τις 15 χώρες σχετικά με την ιδιοκτησία και χρήση κατά το 2013 για κάθε τύπο Ι.Ο., δηλ. όχι μόνο για αυτοκίνητα κάθε κατηγορίας αλλά π.χ. για μοτοσικλέτες ακόμα και τρακτέρ.

H FIVA πρόσφατα έχει πετύχει αξιοσημείωτες επιτυχίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή νομοθεσία (οδηγία για τον Τεχνικό Έλεγχο Οχημάτων) συμπεριλαμβάνει τα κριτήρια που χαρακτηρίζουν οχήματα σαν Ι.Ο., τα όποία είναι ταυτόσημα με αυτά που η FIVA έχει καταστήσει σαν αποδεκτά σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτό το αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την μελλοντική προστασία καί διασφάλιση του δικαιώματος ιδιοκτησίας καί χρήσης Ι.Ο. σε δημόσιους δρόμους, το οποίο είναι αποτέλεσμα της δουλειάς πού έκαναν η FIVA και οι εθνικοί της συνεργάτες(ANF’s), με το να είναι σε θέση να παρέχουν πληροφορίες και στοιχεία που υποστηρίζουν τις θέσεις τους.

Αναμένεται οτι ήδη εκκολάπτονται και θα εκδοθούν αρκετοί νέοι νόμοι ή οδηγίες που θα δημιουργήσουν πολλάπλές προκλήσεις, ειδικώτερα σε θέματα που αφορούν την κυκλοφορία των Ι.Ο. σε δημόσιους δρόμους. Συνεπώς τα στοιχεία πρέπει να επικαιροποιηθούν μέσα από από την απαραίτητη βοήθεια και αρωγή των ιδικτητών Ι.Ο. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των ιδιοκτητών Ι.Ο. που θα συμπληρώσουν την Έρευνα, τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι πιθανότητες για την Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ και την FIVA να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου